Sias AS er en kvalitetsleverandør av tjenester innen stål- og metallarbeider.

Vi driver innenfor produksjon, montasje, konstruksjon og maskinering for industrien og private virksomheter.

 

Vårt tjenestetilbud favner bredt. Fra produksjon av enkle trapper og rekkverk, til utsmykninger i offentlige rom til reisverk i store industribygg og  ombygging og reprasjoner av skip.

 

Felles for alle våre oppdrag – små eller store – er at de blir utført med stolthet og kvalitet av dyktige, sertifiserte fagarbeidere.

 

Vår produksjon foregår i eget verksted  og ved leieproduksjon i utlandet.

 

Vi er en stab som setter vår ære i å levere tjenester av høy faglig kvalitet.

 

Nettopp denne yrkesstoltheten er et viktig suksesskriterium for oss, og har vært det helt siden vi ble etablert i 1993.

 

Vår ambisjon er å være den foretrukne leverandør og vi strekker oss veldig langt for at våre  kunder skal få en god opplevelse.